Sparc Group knyter till sig spetskompetens inom ventilation med tre nya förvärv

Tre nya förvärv och Sparc Groups tillväxtresa fortsätter hålla riktning. När bolagsförvärv fyrtiotre, fyrtiofyra och fyrtiofem presenteras närmar sig koncernen miljardomsättning och man är nu 575 medarbetare i gruppen.

Under torsdagen stod det klart att Sparc Group förvärvar Labkontroll Syd AB, Ventilationsgruppen Service AB, och Labkontroll Väst AB. Tre bolag som tidigare verkat inom samma koncern och besitter specialistkompetens inom ventilation samt ren och säker luft.

Ventilationsgruppen Service AB är ett ventilationsföretag som arbetar med alla delar inom fastighetsventilation för att optimera och leverera luft av hög kvalitet.

– Vi är en ledande aktör inom vårt kompetensområde och med en stark ägare i ryggen skapar vi förutsättningar för fortsatt tillväxt säger Ulf Ericsson, VD på Ventialtionsgruppen Service AB.

För Sparc Group innebär det att man får in kompetens inom ren luft för avancerade miljöer där man ser potential att ta en ledande position på den svenska marknaden.

– Vi breddar vårt erbjudande med dessa förvärv och kan nu ta marknad inom nya segment. Bolagen besitter unik kompetens och hög servicegrad vilket är intressant för vår fortsatta utveckling och tillväxt säger Erik Björklund, grundare och VD Sparc Group.

Labkontroll Väst AB och Labkontroll Syd AB är specialister på ren och säker luft i miljöer med särskilda krav såsom laboratorier, operationssalar på sjukhus och renrum.

– Tillsammans med Sparc Group ser vi nu en framtid som vi tror på och kan fortsätta utveckla vår specialistkompetens och ta oss an större projekt säger Dan Åkerman, VD Labkontroll Syd AB.

I samband med förvärven knyter man även till sig Pär Björkänge som kommer ha en ledande roll kring bolagens affärsutveckling.

– Med en större organisation och utökad kompetens kring bolagets affärsutveckling kan vi nu utveckla verksamheten i önskad riktning säger Robert Jorfors, VD Labkontroll Väst AB.

Trots en orolig marknad fortsätter Sparc Group hålla riktning och förväntas presentera flertalet nya förvärv inom det närmsta.

– Vår tillväxtstrategi har inte förändrats i relation till omvärldsfaktorer vi inte kan påverka. Vi ser en stor efterfrågan inom den marknad vi verkar på och i slutänden är det aktören som har resurserna som kommer vinna projekten säger Magnus Helgesson, Visions Direktör och Vice VD Sparc Group.

Presskontakt

Erik Björklund

erik.bjorklund@sparcgroup.se
Se alla nyheter

© Sparc Group, Org nr. 559320-0347