Sparc Group förvärvar resterande del av Säker Assistans genom Eliot Universe

Under förra året presenterade Sparc Group ett förvärv på 51% av Säker Assistans i Stockholm AB genom sitt helägda dotterbolag Eliot Universe AB. Nu har man fullföljt förvärvet av resterande 49%.

Säker Assistans i Stockholm AB är Sparc Groups senaste förvärv och nummer fyrtiosex i ordningen. Med kompetens inom integrerbara passer- och övervakningssystem bildar man tillsammans med Eliot Universe AB ett erbjudande med stark tekniskt kompetens.

– Redan när vi förvärvade majoriten av Säker Assistans hade vi en långsiktig plan på att fullfölja förvärvet när vi såg effekt av synergierna mellan bolagen. På kort tid har vi sett en positiv samverkan vilket gör att vi fullföljer köpet tidigare än planerat, säger Erik Björklund grundare och VD Sparc Group.

Eliot Universium AB är ett bolag verksamt inom fastighetsteknik , Smart building och Premium Home. Bolaget erbjuder tjänster som integrera och koppla ihop teknik för smarta fastigheter.

– Säker Assistans produktportfölj blir ett naturligt komplement till vårt befintliga tjänsterbjudande vilket bidrar till att vi kan ta på oss helheten i större projekt , säger Jonas Kristiansson VD Eliot Universum AB.

Förvärvet innebär att Sparc Group gör sitt fjärde bolagsförvärv för veckan och är nu totalt fyrtiosex bolag i hela gruppen.

– Vi är glada att Roger Erlandsson och Daniel Eriksson på Säker Assistans tror på gemensam långsiktighet som gör att vi nu kan bygga Eliot vidare, avslutar Björklund.

Presskontakt

Erik Björklund

erik.bjorklund@sparcgroup.se
Se alla nyheter

© Sparc Group, Org nr. 559320-0347