Från tanke till miljardomsättning på 421 dagar

Sparc Groups grundare och VD Erik Björklund gick från tanke till handling om att skapa Sveriges bästa arbetsplats inom installationsbranschen. Tillsammans med Harry’s grundaren och entreprenörscoachen Magnus Helgesson gjorde man slag i sak och påbörjade resan. 421 dagar senare kan man konstatera att man redan nått en miljard i omsättning.

När vi får en pratstund med Erik Björklund är han precis hemkommen efter bolagstillträde nummer fyrtiosju i ordningen. Något som blivit en vardag för Erik under senaste året.

– Det har blivit många bolagstransaktioner på kort tid, men antalet bolag är inte det viktigaste utan att vi växer med rätt typ av bolag och människor säger Erik.

Med en bakgrund inom logistik, återvinning och fastigheter var Erik redo för att påbörja en ny resa. Intresset för att göra skillnad i en annan bransch väcktes, och på den vägen är det.

– Jag såg mig omkring efter branscher med goda förvärvsmöjligheter och där jag såg potential att kunna köpa bolag och hjälpa de att växa genom stordriftsfördelar. Jag fastnade för installationsbranschen säger Erik.

För att kunna levandegöra visionen om att skapa Sveriges bästa arbetsplats i installationsbranschen ville Erik ha med sig någon som redan gjort resan. Efter ett samtal till Magnus Helgesson, grundare av restaurangkedjan Harry´s hade Erik hittat en partner han ville göra resan med.

– Jag träffade Magnus och pitchade min idé. Några timmar senare hade vi bestämt oss för att göra det tillsammans.

En 1000-dagarsplan skissades upp med en målsättning att skapa en bolagsgrupp som skulle nå en miljard i omsättning genom bolagsförvärv. Något man lyckats nå 421 dagar efter att planen sattes och kommunicerades internt.

Erik Björklund VD och Magnus Helgesson Vice VD Sparc Group.

Genom att utveckla en miljö där man satt humankapitalet i första rummet skapar man en sammanhållning i bolagsgruppen där alla känner att de är en del av något större. Något som varit en framgångsfaktor för att kunna växa snabbt på kort tid och behålla kulturen i koncernen.

– Vi investerar i människor som delar samma värdegrund och som tror på idén om att skapa Sveriges mest attraktiva erbjudande inom installationsbranschen genom samverkan och ständig framåtrörelse. Vi ser våra dotterbolag som våra kunder som vi vill finnas till för dagligen för fortsatt utveckling.

Många av bolagen som valt att bli en del av Sparc Group har sedan tidigare blivit uppvaktad av andra aktörer i branschen. Varför man väljer just Sparc Group tror Erik beror på deras ambition om att bibehålla entreprenörsdrivet och att känna fortsatt delaktighet för sin verksamhet.

– Det handlar om människor och samverkan. Genom att få fortsätta driva bolaget som man alltid har gjort under samma varumärke fast med förbättrade förutsättningar i ett större sammanhang växer både människorna och bolagen säger Erik.

För att behålla entreprenörsdrivet i bolagen och attrahera nya verksamheter till gruppen satsar man bland annat på ett eget utbildningsorgan som man kallar Sparc Academy. En akademi vars syfte är att utbilda den snabbt växande personalstyrkan i teambuilding, ledarskap, inspiration och personlig utveckling.

Med namnkunniga utbildningsledare som bland annat Nils van der Poel, tvåfaldiga OS-guldmedaljören i skridsko och Pär Johansson, grundare av Glada Hudik-teatern erbjuder man något som särskiljer sig i branschen.

–  Vi vill skapa rätt förutsättningar för att attrahera framtidens kompetens till bolaget, det gör vi bland annat genom ett eget utbildningsorgan förklarar Erik Björklund.

Akademins första ledarskapsutbildning genomförde man för cirka en vecka sedan där 63 VD:ar och verksamhetsledare träffades under ett dygn tillsammans med en av Sveriges främsta utbildningsledare inom ledarskap.

– Vår akademi hjälper våra verksamhetsledare till att utveckla sig själva och sina bolag.

För att klara av den snabba tillväxten har man på kort tid behövt etablera en organisation i moderbolaget som är ett stöd för koncernens och dotterbolagens utveckling.

– Vi är stolta att på kort tid kunnat bygga en självgående organisation som gör det möjligt för oss att fortsätta växa snabbt. Detta toppat med en professionell styrelse som säkerställer att vi håller riktning.

1000-dagarsplanen är nu reviderad då man nådde målet om en miljard i omsättning på senast rullande tolv månaderna 421 dagar efter att planen sattes.

– Planen är reviderad och vi siktar nu på två miljarder i omsättning avslutar Björklund.

Om Sparc Group
Sparc Group består idag av 47 bolag och har som ambition att samordna installationsbranschens mest attraktiva, kompletta och hållbara helhetserbjudande inom VVS, el- tele- datateknik och automation samt lås, larm och passersystem. Med 582 medarbetare verkar man idag från Malmö i söder till Falun i norr.

Presskontakt

Erik Björklund

erik.bjorklund@sparcgroup.se
Se alla nyheter

© Sparc Group, Org nr. 559320-0347