Att må bra är en del av företagskulturen

I en tid där psykisk ohälsa ökar och klimatet på arbetsplatser blir allt tuffare finns det ett stort behov av att stärka mångfald och företagskulturen på svenska företag. I rollen som People & Culture arbetar Madeleine Helgesson och Maria Larsson på Sparc Group för att öka välmåendet i koncernen i takt med att man växer. Något som varit skillnaden för flera bolag som valt att bli en del av Sparc Group.

På drygt två år har Sparc Group gått från 0 till 750 medarbetare, en tillväxtresa som sticker ut i installationsbranschen. Tillväxten sker i huvudsak via förvärv av bolag inom El, VVS, nät, larm och säkerhet. Idag är man totalt 63 bolag inom koncernen och man finns från Malmö i söder till Falun i norr.

Många av bolagen som valt att bli en del av Sparc Group har sedan tidigare blivit uppvaktade av andra aktörer i branschen. Varför man väljer just Sparc Group har bland annat berott på koncernens tydliga arbete kring CHR och att eliminera organisatoriska ohälsa.

– Vi vill ta ett ansvar för våra medarbetares hälsa och ge verktyg till våra verksamhetsledare för att skapa hållbara företag, säger Madeleine Helgesson People & Culture Manager.

Begreppet CHR står för Corporate Health Responsibility och är ett index på bolagets välmående.

– Mätningarna vi gör på våra bolag kartlägger allt ifrån psykisk hälsa och fysisk hälsa men också parametrar som ledarskap, medarbetarskap och arbetsmiljö. Något som ger oss konkreta svar på vilka styrkor som finns i våra bolag samt vilka delar vi behöver stärka upp för att våra medarbetare ska trivas och må bättre fortsätter Madeleine

Som ett tecken på vikten av en stark företagskultur riktar koncernen sitt fokus på att tydliggöra sin vision och värderingar inom hela organisationen och att alla medarbetare ska känna att det är en del av något större.

– Det skapar mening för våra medarbetare att gå till jobbet när man vet varför man går dit och man känner att man kan bidra säger Maria Larsson, People & Culture.

Att det är viktigt att känna att man är del av något större är något som blivit tydligt efter pandemin och den tid vi nu lever i. Många söker idag efter en arbetsplats som har större värden än en bra lön och man letar allt mer efter arbetsplatser där man kan må bra både på och utanför jobbet. Den nya generationen som nu anställs söker också efter något greppbart där det känner att det fyller en roll i ett större sammanhang.

”Mår man bra, går det bra”
Maria Larsson, People & Culture

Rollen som People & Culture är något som trendar just nu på flera företag runt om i landet, men installationsbranschen är eftersatt menar Madeleine när det kommer till dessa frågor. Något som gjort Sparc Group till en attraktiv spelare på marknaden.

– Det är med dessa värden vi gör skillnad i branschen. På kort tid har vi redan sett effekt av minskad personalomsättning och ökad organisk tillväxt i flera av våra dotterbolag.

Utöver kartläggningen man gör i bolagen så tillför man också strukturer som skapar förutsättningar för fortsatt tillväxt.

– För oss är det viktigt att få komma ut och träffa varje bolag. Även om alla bolag verkar inom samma koncern ser behoven olika ut. Vårt mål är också att vara med och skapa en vi-känsla inom Sparc Group där alla vill vara med och bidra för att levandegöra visionen, säger Maria Larsson

Plattformen man använder för att genomföra CHR-kartläggning är baserad på data från över 60 000 medarbetarundersökningar från svenska arbetsplatser. Påfylld med erfarenheter utifrån såväl lyckade insatser som tuffa utmaningar har ett intelligent verktyg utvecklats, som på djupet kan kartlägga en organisations hälsa för att ge kunskap om vilka åtgärder som krävs för att utveckla organisationen i önskad riktning. Att gå från kvalificerade gissningar till fakta.

– Undersökningarna ger oss inte bara pricksäkra åtgärder för hur vi ska stärka våra bolag, det framhäver även styrkor som ökar självförtroendet hos våra medarbetare och verksamhetsledare avslutar Madeleine.

Se alla nyheter

© Sparc Group, Org nr. 559320-0347